1 min de citit

Agile este un nou mod de organizare menit să crească viteza de execuție și de livrare prin reducerea barierelor (funcționale și ierarhice) de comunciare și decizionale. Construită pe conceptul “echipelor autonome”, o organizație Agile permite oamenilor să își concentreze energia asupra muncii în sine și asupra agendei de livrabile la care se angajează (în loc să navigheze liste lungi de priorități și să încerce să jongleze cu toate bilele in aer).

Agile presupune un nivel ridicat de responsabilitate individuală și există o presiune implicită din partea echipei de a performa, fiecare membru al echipei fiind o verigă foarte importantă - la stand-up, toate privirile vor fi îndreptate asupra ta atunci când nu ai livrat, pentru ca ceilalți colegi de echipă depind de tine ca să-și facă propriul job.

O organizație Agile are o structură nestratificată in care capacitatea de 'self-leadership' este esențială. Noile roluri pot fi dificile pentru unii oameni pentru că cer alt nivel de răspundere și de implicare și să acționeze ca factori de decizie. Și nu toată lumea este pregătită pentru asta.

Acesta este motivul pentru care cred că transformarea intr-o organizație Agile nu se referă în principal la introducerea de noi roluri, titluri de post, structuri, ceremonii si protocoale, ci despre o schimbare de mentalitate, atitudini și comportamente și nu se poate întâmpla peste noapte.

Chiar dacă noua structură devine efectivă pe 1 septembrie, echipele vor avea nevoie de mai mult timp pentru a digera noul mod de lucru, pentru a interioriza noua dinamică a echipei, pentru a reformula modul de gândire și pentru a învăța un nou mod de a acționa.

Pentru ca o organizație Agile să-și atingă potențialul maxim, văd nevoia de a cultiva două mindset-uri sau convingeri la care oamenii să adere: autoeficacitatea (‘self-efficacy mindset’) și un mindset de creștere și învățare continuă (‘growth mindset’).

Conceptul de auto-eficacitate se referă la cât de mult suntem convinși de capacitatea noastră de a obține rezultatele dorite. Oamenii sunt puși in situația de a învăța să își asume răspunderea în găsirea de soluții și luarea deciziei, fără să mai aștepte opinia managerului, direcția de urmat și decizia lui finală ‘go/no-go’. Mindset-ul de creștere este credința că talentele și abilitățile tale pot crește, evolua și se pot schimba. 

O echipă agilă care are o mentalitate de creștere este orientată spre a explora oportunități și a îndrăzni să-și asume riscuri, cultivând astfel creativitatea și inovația. O echipă puternică va reuni oameni care înțeleg business-ul în ansamblu și au abilități analitice și interpersonale solide care stau la baza identificării și rezolvării problemelor în echipă.

Subtil, noul set-up va începe să modeleze comportamentele individuale. Schimbările de roluri, responsabilități și relații aduse de noul Agile WoW vor încuraja noi abilități și vor defini noi mentalități și atitudini. 

E nevoie de timp și spațiu, precum și de validare și consecventa dinspre top management.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.